سالگرد تزریق پزشکی مطالعه دی اکسید کربن

سالگرد: تزریق پزشکی مطالعه دی اکسید کربن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی چند درصد تهرانی‌ها استخرهایشان را با آب شرب پر می‌کنند؟

87 سال پیش پایتخت شهری بود با 300 هزار نفر جمعیت که 48 رشته قنات آب آن را به میزان 31.5 میلیون متر مکعب تامین می‌کرد  ولی در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.

چند درصد تهرانی‌ها استخرهایشان را با آب شرب پر می‌کنند؟

چند درصد تهرانی ها استخرهایشان را با آب شرب پر می کنند؟

عبارات مهم : ایران

87 سال پیش پایتخت شهری بود با 300 هزار نفر جمعیت که 48 رشته قنات آب آن را به میزان 31.5 میلیون متر مکعب تامین می کرد ولی در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.5 میلیون نفری پایتخت کشور عزیزمان ایران از یک میلیارد متر مکعب فراتر رفته است.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: حدود ۱۰ درصد از شهروندان تهرانی از آب شرب جهت پر کردن استخرهای خود استفاده می کنند.

چند درصد تهرانی‌ها استخرهایشان را با آب شرب پر می‌کنند؟

به گزارش تسنیم، آرش میلانی در جریان هفتاد و ششمین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: هر چه به روز صفر نزدیک می شویم اوضاع بدتر می شود و شهر در حال آماده سازی 200 ایستگاه آب در خارج از مراکز فروش مواد غذایی و دیگر نقاط تجمع مردم است و مقامات در حال برنامه ریزی هستند تا آب اضطراری در تاسیسات نظامی ذخیره شود و استفاده از آب شرب جهت پر کردن استخرها، آبیاری باغ ها و شستشوی اتومبیل ها غیرقانونی شده است هست. سال ها پیش از شهروندان خواسته شده است بود که کمتر آب مصرف کنند ولی بیش از نیمی از مردم صرفه جویی به میل خود در مصرف آب را نادیده گرفتند و بنابراین یک ماه پیش از مردم خواسته شد جهت عبور از بحران فقط 50 لیتر در روز آب مصرف کنند.

میلانی تصریح کرد: این توصیفات مربوط به شهر کیپ تاون در حدود 3 ماه پیش است و جهت نخستین بار در شهر بین المللی و با جمعیت 4 میلیون نفر در حال رخ دادن بود. روز صفر روزی است که همه جهت زندگی، آب بسیار کمی (معادل 25 لیتر در روز) خواهند داشت. خوشبختانه با بارش های معجزه آسا شهر از روز صفر رهایی یافت ولی کیپ تاون زنگ خطر اثرات عوض کردن اقلیم بر منابع آبی شهرهای بزرگ را به صدا در آورد.

87 سال پیش پایتخت شهری بود با 300 هزار نفر جمعیت که 48 رشته قنات آب آن را به میزان 31.5 میلیون متر مکعب تامین می‌کرد  ولی در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.

عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: سال هاست که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با معضلات و بحران های نام آشنایی روبرویی است و همه شهروندان تهرانی با بحران آلودگی هوا، تخریب باغات، ترافیک سنگین و … آشنا هستند و در همه بحران ها هر چند در مقاطعی گام هایی جهت کم کردن آن آلام و تن رنجور شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برداشته شده است ولی به علت مقطعی بودن اقدامات، بکارگیری روش های ناکارآمد و دیرهنگام بودن روش های پیشگیری، نتیجه کارها چندان چشمگیر نبوده است و اکنون ما با مسئله دیگری روبرو هستیم که اگر جهت مدیریت آن چاره اندیشی نکنیم احتمال اوضاع بحرانی جهت سال های آینده دور از انتظار نیست و آن مسئله، معضل کم آبی است.

میلانی افزود: مسئله آب در پایتخت کشور عزیزمان ایران به گونه ای است که ما جهت تامین منابع آب شرب به شهروندان، حفظ میراث طبیعی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و صیانت و دوام از فضاهای سبز شهری چاره ای جز جراحی های بزرگ نداریم تا بتوانیم ضمن کنترل اوضاع به تثبیت حداقل های موجود بپردازیم.

وی افزود: 87 سال پیش پایتخت شهری بود با 300 هزار نفر جمعیت که 48 رشته قنات آب آن را به میزان 31.5 میلیون متر مکعب تامین می کرد ولی در سال گذشته مصرف آب شرب شهر 8.5 میلیون نفری پایتخت کشور عزیزمان ایران از یک میلیارد متر مکعب فراتر رفته است.

چند درصد تهرانی‌ها استخرهایشان را با آب شرب پر می‌کنند؟

وی افزود: میانگین مصرف آب شرب هر شهروند تهرانی 91 متر مکعب در سال یا معادل 250 لیتر در روز است که تقریبا دو برابر نرم جهانی است و از سوی دیگر حدود 10 درصد از شهروندان تهرانی از آب شرب تصفیه شده است جهت پر کردن استخرهای خود استفاده می کنند.

واژه های کلیدی: ایران | تهرانی | میلیون | استفاده | تهرانی ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz