سالگرد تزریق پزشکی مطالعه دی اکسید کربن

سالگرد: تزریق پزشکی مطالعه دی اکسید کربن اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی دی اکسید کربن یا قاتل چربی شکم!

اولین آزمایش تصادفی محاسبه شده است با تزریق گاز دی اکسید کربن (کربوکسی تروپرایز) جهت کم کردن چربی شکم، روش جدیدی است که چربی در اطراف معده را از بین می‌برد، با

دی اکسید کربن یا قاتل چربی شکم!

دی اکسید کربن یا قاتل چربی شکم!

عبارات مهم : تزریق

اولین آزمایش تصادفی محاسبه شده است با تزریق گاز دی اکسید کربن (کربوکسی تروپرایز) جهت کم کردن چربی شکم، روش جدیدی است که چربی در اطراف معده را از بین می برد، با این حال، تغییرات اندک بود و باعث کم کردن چربی در درازمدت نشد.

به گزارش ایلنا بر اساس گزارش لایو ساینس، دکتر مراد آلام، معاون پوست در دانشکده پزشکی دانشگاه فورتنبرگ و دکتر پزشکی Northwestern، گفت: “کربوکسیتیری به طور بالقوه میتواند وسیله ای تازه و موثر جهت کم کردن چربی باشد. “با این حال، هنوز هم باید بهینه سازی شود، بنابراین پروسه ای طولانی مدت است.”

این مقاله در این هفته در مجله آکادمی پوست آمریکا انتشار یافته است.

دی اکسید کربن یا قاتل چربی شکم!

آلام گفت: مزایای تکنیک تازه این است که آن “گاز بی خطر و ارزان است و تزریق آن به جیب چربی ممکن است از سوی بیماران مبتلا به درمانهای طبیعی ترجیح داده شود.”مزایای یک رویکرد غیر تهاجمی، دوری از زخم و ایمنی درک شده است است.

فنآوریهای فعلی که به طور معمول جهت کم کردن چربی غیر تهاجمی مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از کریولیپولیز، سونوگرافی شدت بالا، رادیوفرکوسی، آدیپوسیتولیز شیمیایی و کم کردن چربی کمک کننده با لیزر.

اولین آزمایش تصادفی محاسبه شده است با تزریق گاز دی اکسید کربن (کربوکسی تروپرایز) جهت کم کردن چربی شکم، روش جدیدی است که چربی در اطراف معده را از بین می‌برد، با

Carboxytherapy عمدتا در خارج از ایالات متحده انجام شده است هست، با چندینه مطالعات بالینی که نشان میدهد این ممکن است اصلاح پایدار در خطوط شکم را فراهم کند. راه کاربوکسی تراپی کار درستی نیست. اعتقاد بر این است که تزریق دی اکسید کربن موجب عوض کردن در میکروسیکولاسیون و آسیب رساندن به سلولهای چربی می شود.

هیچ کارآزمایی کنترل شده است تصادفی جهت اثربخشی و مزایای کربوکسی تریسی در طول وقت انجام نشده هست. نشانه از این مطالعه ارزیابی اثربخشی کربوکسیت درمان جهت کم کردن چربی در یک کارآزمایی تصادفی شده است کنترل شده است و تعیین اینکه آیا مزایای مشاهده شده است جهت شش ماه ادامه یافت یا خیر بود.

مطالعه Northwestern مشمول بر 16 فرد بزرگسال بود که اضافه وزن داشتند و به طور تصادفی جهت تزریق گاز دی اکسید کربن هفتگی به یک طرف شکم خود و یک بار درمان در طرف دیگر یک بار در هفته به مدت پنج هفته گزینش شدند. سونوگرافی با وضوح اوج متوجه کم کردن چربی سطحی بعد از پنج هفته، ولی نه در 28 هفته بود. وزن بدن بیماران طی دوره مطالعه تغییری نکرد.

دی اکسید کربن یا قاتل چربی شکم!

الام گفت که تفاوت در شش ماه حفظ نشده هست. این نشان میدهد که درمان یک فرآیند متابولیک موقت را جنبش میکند که باعث کم کردن میزان سلولهای چربی بدون ایجاد فوت سلولی می شود.

اولین آزمایش تصادفی محاسبه شده است با تزریق گاز دی اکسید کربن (کربوکسی تروپرایز) جهت کم کردن چربی شکم، روش جدیدی است که چربی در اطراف معده را از بین می‌برد، با

واژه های کلیدی: تزریق | پزشکی | مطالعه | دی اکسید کربن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz